ผลงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ลำดับที่ ปี โครงการ มูลค่างาน เจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง
1 2548 ปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม 5.50 กรมพลาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
2 2548 ปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม 5.10 กรมยุทธศึกษากองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
3   วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร   และวชิรพยาบาล 0.51 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร   และวชิรพยาบาล
4   นิวเคลียร์แห่งชาติ 0.43 นิวเคลียร์แห่งชาติ
5   อาคารบ้านพักแฟลต บ.003 0.35 บริษัท กฝผ. จำกัด (มหาชน)
6   ปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม 9.66 กองบิน 2 กองพลบินที่ 1 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ    จังหวัดลพบุรี
7   มหาวิทยาลัย ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา        0.88 มหาวิทยาลัย ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา       
8   วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร   และวชิรพยาบาล     0.32 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร   และวชิรพยาบาล       
9   นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1.13 นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
10   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.38 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11   ตึก อสก. 1 1.13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12   นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0.32 นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
13   คอนโดรัชดาซิตี้  18 0.37 บริษัท ศรีชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
14   สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 0.62 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
15   สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล 0.73 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
16  
การประปานครหลวง
1.40 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
17   ปรับปรุงออฟฟิศ 1.70
รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์
18  
โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
0.76
โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
19  
คอนโดรัชดาซิตี้  18
0.51 บริษัท ศรีชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
20   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.48 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
21  
เสรี แฟคตอรี่ แลนด์   บางขุนเทียน
0.38
บริษัท สเตชั่น แลนด์ จำกัด
22  
สำนักงานอัยการ
8.00 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
23  
สำนักงานปลัดกระทรงแรงงาน
0.51
สำนักงานปลัดกระทรงแรงงาน
24  
อาคารศูนย์พัฒนาวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษา
3.34 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25  
สำนักงานคณะกรมการอุดมศึกษา
1.00 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
26  
โรงเรียนเทพศิรินทร์
1.00
โรงเรียนเทพศิรินทร์
27  
อาคารสำนักงานกลาง
0.83 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
28  
สถานปฏิบัติธรรม
0.97
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ ก่อสร้าง
29  
ห้องอาหาร วี ไอ พี ชั้น 2 อาคาร 4 
0.91 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
30  
สำนักงานประกันสังคม
0.85 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
31  
การประปานครหลวง
0.64 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
32  
โรงพยาบาลสระบุรี
0.50 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
33  
กรมการข้าว
0.35 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
34  
สนง. เลขาธิการรัฐมนตรี
9.40 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
35  
องค์การขนส่งมวลชน
2.68 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
36  
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
1.69 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
37  
โรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง
0.90 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
38  
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
0.90 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
39  
ศาลแขวงชลบุรี
0.84 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)
40  
ศาลภาษีอากรกลาง
0.47 บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (มูลค่างานเฉพาะงานติดตั้ง)

 


เกี่ยวกับเรา
ผลงานการติดตั้งฉนวนกันความร้อน
ผลงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ประวัติบริษัท
ติดต่อเรา
50/565-6 ซอยนวมินทร์ 26 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
โทร : โทร 0-2375-0786-7,0-2734-9430
แฟกซ์ : 0-2734-6286
มือถือ : 084-752-9089,081-850-2531
อีเมลล์ : info@brightgroup.co.th

บริษัท จะดำเนินการแจ้งการตอบคำถามทาง email หรือ โทรศัพท์ ภายใน 3 วัน

©2558, สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ข้อตกลงใช้บริการ บริษัทไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดโทร : 02-375-0786-7 แฟกซ์ : 02-734-6286